Wat kost een nieuwe heup?


Wat zijn de kosten voor de behandeling van een fitte 50-plusser met een gedislokeerde femurhalsfractuur met een totale of halve heupartroplastiek? Na 2 jaar gemiddeld 26.399 euro, zo becijferen Paul Burgers (Erasmus MC) en collega’s (Osteoporos Int. 2016; online 28 januari).

In Nederland braken volgens de auteurs in 2010 ongeveer 19.000 mensen hun heup; dat is 2 keer zo veel als in 1981. Bij bijna 60% van de proximale dijbeenbreuken breekt de femurhals, 80% is gedislokeerd. De totale kosten van heupfracturen waren in 2011 ruim 471 miljoen euro. Maar om de kosten in te dammen is inzicht in het zorggebruik essentieel.
Burgers et al. gingen daarom binnen de HEALTH-trial aan de slag. Zij verzamelden tussen december 2008 en februari 2011 prospectief de zorggebruikgegevens van 141 fitte 50-plussers met een gedislokeerde femurhalsfractuur, uit medische dossiers en vragenlijsten. De patiënten waren gemiddeld 81 jaar oud en de verhouding tussen totale artroplastiek en hemi-artroplastiek was ongeveer fiftyfifty. De mediane opnameduur was 10 dagen. Ruim de helft ging na de opname naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis; de anderen gingen naar huis.

In de eerste 10 weken na de botbreuk waren de gemiddelde kosten per patiënt 15.216 euro. De ziekenhuisopname nam 9026 euro voor haar rekening, waaronder 2915 euro voor de operatie. Revalidatie en verpleeghuis kostten 4707 euro. Na 1 jaar waren de kosten opgelopen tot 23.869 euro en na een follow-up-duur van 2 jaar tot 26.399 euro. Bijna de helft van de totale kosten ging op aan revalidatie. De ziekenhuisopname was verantwoordelijk voor 22% van de kosten, de operatie voor 11% en 7% ging naar de fysiotherapeut.

Bron: website NTvG


Terug