Kwaliteitsregister LOOP
 

Podologen mogen de beschermde titel 'Registerpodoloog' alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog. Deze eisen hebben betrekking op:
  • de opleiding tot registerpodoloog
  • aard van de verleende zorg
  • praktijkinrichting en materialen
  • hygiëne en milieu
  • werken volgens het beroepsprotocol
  • na- en bijscholingsverplichting en kwaliteitsbewaking hiervan

Alle geleverde zorg moet zichtbaar zijn via een zorgprotocol en een digitaal zorgdossier. Daarnaast wordt de praktijk regelmatig getoetst door leden van een visitatiecommissie en is er een klachtencommissie die eventuele klachten van cliënten behandelt.